Soukromí


1 Shromažďování, zpracování a použití osobních údajů

Společnost Firstanimal CZ s.r.o, se sídlem Pod vinicí 2149/21a,14300 Praha 4 Modřany, IČ 08570582, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 321161 (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje: Jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo a adresu/sídlo.

2 Použití vlastních cookies

Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce

3 Soubory protokolu serveru

Stejně jako při každém připojení k webovému serveru, server našeho poskytovatele webhostingu zaznamenává a ukládá určitá technická data. Tato data zahrnují IP adresu a operační systém vašeho zařízení, data, dobu přístupu, typ prohlížeče a požadavek na prohlížeč včetně původu požadavku (referrer). Je to nutné z technických důvodů, abychom vám mohli náš web zpřístupnit. Poskytovatel webhostingu chrání tato data technickými a organizačními opatřeními proti neoprávněnému přístupu a neposkytuje je třetím stranám. Pokud zpracováváme osobní údaje, děláme to proto, že máme zájem poskytnout vám co nejlepší uživatelský dojem a zajistit bezpečnost a stabilitu našich systémů.

4 Google Analytics

Tento web používá Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics používá tzv. „Cookies“, tj.textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a které umožňují analýzu použití webu. Google tyto informace používá k vyhodnocení vašeho používání webu jménem provozovatele tohoto webu, k sestavování zpráv o činnosti na webu a k poskytování dalších služeb souvisejících s činností na webu a používáním internetu provozovateli webu. IP adresa poskytnutá Google Analytics v rámci Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji poskytovanými společností Google. Nastavením v prohlížeči můžete zabránit nebo smazat ukládání cookies.

5 Newsletter (novinky)

Pokud jste se zaregistrovali pomocí vaší e-mailové adresy, uložíme a použijeme vaši e-mailovou adresu pro zasílání našeho zpravodaje s informacemi a reklamou o nás, dokud nebudete odhlášeni z jeho zasílání. Pro zasílání našich novinek (newsletteru) používáme zpravodajskou službu „Mailchimp“ společnosti Rocket Sience Group LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308. Pokud zadáte svou e-mailovou adresu pro zasílání novinek, bude nejprve uložena službou MailChimp za účelem zaslání vlastníkovi e-mailu, na kterém může potvrdit předplatné k odběru novinek („Double-Opt“ -In „). Po takovém potvrzení bude e-mailová adresa trvale uložena v MailChimp, dokud nebudete odhlášeni k odběru newsletteru nebo dokud nebude smazána námi. MailChimp ukládá datum přihlášení a IP adresu, pod kterou bylo přihlášení provedeno. K dalšímu použití jejich IP adresy nedochází. Vezměte prosím na vědomí, že data shromážděná a používaná službou MailChimp jsou uložena a zpracována v počítačích ve Spojených státech. Tím, že souhlasíte s zasíláním našeho zpravodaje, souhlasíte se zpracováním. Kromě toho jsme uzavřeli smlouvu o zpracování dat s MailChimp na základě tzv. Standardních smluvních ustanovení EU. K jinému přenosu vaší e-mailové adresy třetím stranám nedojde. Z našeho zpravodaje se můžete kdykoli odhlásit. Každý e-mail s naším zpravodajem obsahuje odkaz na odhlášení. Svůj souhlas s použitím vaší e-mailové adresy pro nás můžete také kdykoli odvolat. Použijte uvedený kontakt: info@firstanimal.cz.

6 Webový obchod

Poukazujeme na to, že za účelem snazšího nákupu a následného zpracování smlouvy provozovatelem internetového obchodu v souvislosti s cookies, jsou uložena IP data majitele spojení, jakož i jméno, adresa a platební prostředky kupujícího. Kromě toho jsou pro účely smlouvy také u nás uchovávány následující údaje: jméno a příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo a objednávky. Vámi poskytnuté údaje jsou nutné pro splnění smlouvy nebo provedení předsmluvních opatření. Bez těchto údajů nemůžeme s vámi smlouvu uzavřít. Nedochází k předání údajů třetím stranám (s výjimkou přenosu údajů o kreditní kartě do zpracovatelské banky / poskytovatele platebních služeb za účelem odečtení kupní ceny), na námi pověřené dopravní společnosti / přepravní společnosti pověřené dodávkou zboží a našemu daňovému poradci, aby splnil své daňové povinnosti. Po ukončení nákupního procesu budou data uložená u nás smazána. V případě smlouvy jsou všechna data ze smluvního vztahu uložena až do uplynutí doby uchování daně (10 let).

7 Vaše práva

Máte práva na informace, opravu, vyškrtnutí, omezení, přenositelnost dat, zrušení a odpor. Pokud se domníváte, že zpracování vašich údajů porušuje zákon o ochraně údajů nebo pokud vaše nároky na ochranu údajů byly jiným způsobem porušeny, můžete podat stížnost orgánu dozoru.Kontaktovat nás můžete na následující emailové adrese: info@firstanimal.cz.
×

Košík