Podmínky


1Nabídky a objednávky

Obecně platí, že všechny nabídky FIRSTANIMAL.CH nejsou závazné. Odchylky prezentovaných produktů z hlediska designu, balení nebo technických vlastností jsou vyhrazeny.

Všechny objednávky, které jsou na FIRSTANIMAL.CH předávány a potvrzeny, jsou považovány za závazné, a jsou proto součástí smlouvy. Rozhodující je cena v potvrzení objednávky.

2Minimální objednávka

Z ekonomických důvodů si FIRSTANIMAL.CH vyhrazuje právo kdykoli zavést minimální
hodnotu objednávky.

3Přepravní a dodací podmínky

U objednávek s hmotností nižší než 15 kg brutto, jsou splatné další náklady na balení a dopravu. Dostupný artikl je obvykle dodáván do 2-3 pracovních dnů. Přepravní riziko nese zákazník.

V případě zpoždění třetích stran (speditérů / logistických společností) má společnost FIRSTANIMAL.CH možnost doručení do 8 pracovních dnů. Poté má zákazník právo na odstoupení od smlouvy. Nároky na náhradu škody z výše uvedených důvodů jsou zákazníkem vyloučeny v rozsahu povoleném zákonem.

4Ceny a platební podmínky

Hlavní měnou je švýcarský frank (CHF). Země s distributory obchodují v příslušné národní měně. Všechny nabídky jsou uváděny s cenou brutto. Přijímané způsoby platby jsou hotovost, platba předem nebo dobírka. Vyloučeny jsou faktury se lhůtami a slevami.

5Výhrada vlastnictví

Objednané dodávky (zásilky) zůstávají majetkem FIRSTANIMAL.CH až do úplného zaplacení.

6Záruka a odpovědnost

Záruka zákazníka na výrobky je omezena na rozsah záruky výrobce. Za přímé nebo nepřímé škody způsobené nesprávnou manipulací s výrobky je vyloučena veškerá odpovědnost firmy FIRSTANIMAL.CH.

7Výměna

Výměna je možná pouze v případě prokázaných chybných dodávek nebo výrobních chyb.
Kompletnost dodávky musí být zkontrolována ihned po přijetí. Případné závady je třeba písemně nahlásit do 8 pracovních dnů. Vratka musí být přiložena ke kopii faktury. Po uplynutí dohodnutého období může FIRSTANIMAL.CH dodávku odmítnout.

Vyloučeny jsou (nevztahuje se na ně záruka):

  • Výrobky, které nepocházejí od společnosti FIRSTANIMAL.CH
  • Neúplné výrobky bez originálního balení

8Příslušnost a rozhodné právo

Všechny závazky vyplývající ze smluvního vztahu podléhají švýcarskému právu. Na země s distribučními partnery se vztahují obvyklé vnitrostátní právní předpisy. Jurisdikce je v místě obchodního partnera.

×

Košík